Cursuri formare și recalificare profesională autorizate ANC / Online & Offline
Caută
Close this search box.

Auditor calitate / mediu

Cursul specializare AUDITOR CALITATE/MEDIU este un curs de specializare care urmărește întelegerea cerințelor fiecăruia dintre cele două standarde de referință ISO 9001 și ISO 14001. Integrarea a două sau mai multe sisteme de management înseamnă reducerea cheltuielilor cu menținerea și îmbunătățirea sistemelor de management existente luate separat, creșterea coerenței politicii organizației, simplificarea documentației, creșterea controlului asupra proceselor din organizație.

Scopul și obiectivele cursului sunt de a permite cursanților să dobândească cunoștințe pentru efectuarea auditurilor specifice sistemelor de management de calitate și mediu în conformitate cu cerințele standardului ISO 19011 pentru auditarea sistemelor de management coroborate cu cerințele ISO 9001 și ISO 14001.

Grupul țintă îl reprezintă responsabilii managementului cu responsabilități de calitate și mediu în organizație, persoanele cu atribuții și responsabilități pentru auditul în domeniul calității și mediului, persoanele care doresc ulterior să efectueze audituri de terță parte.

Competențele dobândite în urma absolvirii cursului auditor în domeniul calității și mediului sunt: planificarea activității de audit de calitate și mediu; întocmirea documentelor specifice activității de audit de calitate și mediu; examinarea documentelor referitoare la sistemul de management și întocmirea raportului de examinare; colectarea și structurarea informațiilor specifice activității de audit de calitate și mediu; analiza și aprecierea conformității și eficacității sistemului de management; conducerea auditului de calitate și mediu; întocmirea raportului de audit de calitate și mediu.

Cursul se organizează atât online cât și offline.

Relații la “SOLICITĂ OFERTA” sau la adresele de mail: training@atva.ro sau cursuri@atva.ro.

Lector:

Dacă doriți să vă înscrieți sau mai multe informații despre curs, completați formularul următor:
sau ne puteți contacta: