Online & Offline / Cursuri formare și recalificare profesională autorizate ANC / Consultanță ISO

Auditor calitate

Cursul de specializare AUDITOR CALITATE este curs ATVA și se adresează tuturor persoanelor interesate de domeniul de audit al calității, persoane care își desfășoara activitatea atât în companii din mediu privat cât și în instituțiile publice.

Scopul și obiectivele cursului sunt de a pregăti personalul din cadrul organizației pentru organizarea desfășurării auditului de calitate, planificarea auditului, analiza preliminară a documentației, realizarea auditului de calitate, întocmirea rapoartelor, completarea documentelor de lucru precum și pentru coordonarea echipei de audit, în conformitate cu standardele de referință ISO 19011 pentru auditarea sistemelor de management coroborate cu cerințele ISO 9001.

 Grupul țintă îîl reprezintă responsabilii cu managementul calității în organizații; persoanele desemnate cu efectuarea auditului intern al calității în organizații; persoanele care doresc să efectueze audituri de terță parte.

Competențele dobândite în urma absolvirii cursului auditor în domeniul calității sunt: planificarea activității de audit de calitate; întocmirea documentelor specifice activității de audit de calitate; examinarea documentelor referitoare la sistemul de management și întocmirea raportului de examinare; colectarea și structurarea informațiilor specifice activității de audit de calitate; analiza și aprecierea conformității și eficacității sistemului de management; conducerea auditului de calitate; întocmirea raportului de audit de calitate.

 Programa de curs are un număr de 40 de ore.

Cursul se organizează atât online cât și offline.

Relații la “SOLICITĂ OFERTA” sau la adresele de mail: training@atva.ro sau cursuri@atva.ro.

Lector:

Dacă doriți să vă înscrieți sau mai multe informații despre curs, completați formularul următor:
sau ne puteți contacta: