Cursuri formare și recalificare profesională autorizate ANC / Online & Offline
Caută
Close this search box.

Auditor mediu

Cursul de specializare AUDITOR MEDIU este curs ATVA și se adresează persoanelor interesate de dobândirea competențelor în controlul managementului sistemelor de mediu aplicate în cadrul organizațiilor din mediul privat cât și în instituțiile publice.

Scopul și obiectivele cursului sunt de a pregăti personalul din cadrul organizațiilor pentru organizarea desfășurării auditului de mediu, planificarea auditului, analiza preliminară a documentației, realizarea auditului de mediu, întocmirea rapoartelor, completarea documentelor de lucru precum și pentru coordonarea echipei de audit, monitorizarea respectării normelor impuse de legislația privind protecția mediului, în conformitate cu standardele de referință ISO 19011 pentru auditarea sistemelor de management coroborate cu cerințele ISO 14001.

Grupul țintă îl reprezintă responsabilii cu sistemul de management de mediu în organizații; responsabilii cu protecția mediului; specialiștii/experții de mediu; persoanele desemnate cu auditul intern de mediu în organizații; persoanele care doresc ulterior să efectueze audituri de terță parte.

Competențele dobândite în urma absolvirii cursului auditor în domeniul mediului sunt: planificarea activității de audit de mediu; întocmirea documentelor specifice activității de audit de mediu; examinarea documentelor referitoare la sistemul de management și întocmirea raportului de examinare; colectarea și structurarea informațiilor specifice activității de audit de mediu; analiza și aprecierea conformității și eficacității sistemului de management; conducerea auditului de mediu; întocmirea raportului de audit de mediu.

Programa de curs este de 40 de ore.

Cursul se organizează atât online cât și offline.

Relații la “SOLICITĂ OFERTA” sau la adresele de mail: training@atva.ro sau cursuri@atva.ro.

Lector:

Dacă doriți să vă înscrieți sau mai multe informații despre curs, completați formularul următor:
sau ne puteți contacta: