Cursuri formare și recalificare profesională autorizate ANC / Online & Offline
Caută
Close this search box.

Auditor SSO (45001)

Cursul de specializare AUDITOR ISO 45001 se adresează tuturor persoanelor interesate de domeniul de audit al securității și sănătății ocupaționale, persoane care își desfășoară activitatea atât în companii din mediu privat cât și în instituțiile publice.

Scopul și obiectivele cursului sunt de a pregăti personalul din cadrul organizației pentru organizarea desfășurării auditului de securitate și sănătate ocupațională, planificarea auditului, analiza preliminară a documentației, realizarea auditului de securitate și sănătate ocupațională, întocmirea rapoartelor, completarea documentelor de lucru precum și pentru coordonarea echipei de audit, în conformitate cu standardele de referință ISO 19011 pentru auditarea sistemelor de management coroborate cu cerințele ISO 45001.

Grupul țintă îl reprezintă responsabilii cu managementul securității și sănătății ocupaționale în organizații; persoanele desemnate cu efectuarea auditului intern al securității și sănătății ocupaționale în organizații; persoanele care doresc să efectueze audituri de terță parte.

Competențele dobândite în urma absolvirii cursului auditor în domeniul securității și sănătății ocupaționale sunt: planificarea activității de audit de securitate și sănătate ocupațională; întocmirea documentelor specifice activității de audit; examinarea documentelor referitoare la sistemul de management și întocmirea raportului de examinare; colectarea și structurarea informațiilor specifice activității de audit; analiza și aprecierea conformității și eficacității sistemului de management; conducerea auditului de securitate și sănătate ocupațională; întocmirea raportului de audit de securitate și sănătate ocupațională.

Programa de curs are un număr de 40 de ore.

Cursul se organizează atât offline cât și online.

Relații la “SOLICITĂ OFERTA” sau la adresele de mail: training@atva.ro sau cursuri@atva.ro.

Lector:

Dacă doriți să vă înscrieți sau mai multe informații despre curs, completați formularul următor:
sau ne puteți contacta: