Cursuri formare și recalificare profesională autorizate ANC / Online & Offline
Caută
Close this search box.

Cadru tehnic cu atribuții PSI

Cursul de specializare CADRU TEHNIC CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL PREVENIRII ȘI STINGERII INCENDIILOR Cod COR – 541902 este avizat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (fostul CNFPA).  Operatorii economici au obligația să angajeze cel puțin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Scopul și obiectivele cursului sunt de a ajuta cursanții în înțelegerea și aplicarea cadrului legal, Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și OMAI nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

Grupul țintă îl reprezintă angajatorii, manageri, primăriile, serviciile voluntare, serviciile private pentru situații de urgență, persoanele desemnate să organizeze și să conducă activitate în domeniul apărării împotriva incendiilor, persoanele desemnate în materie de SSM care vor să desfășoare această activitate prin cumul de funcții.

Competențele dobândite în urma absolvirii cursului cadru tehnic cu atribuții PSI sunt: acordarea asistenței tehnice de specialitate în situații critice; avizarea documentațiilor privind prevenirea și stingerea incendiilor; controlul modului de respectare a măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor; elaborarea documentelor specifice activității PSI și SU; instruirea salariaților în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor; investigarea contextului producerii incendiilor; monitorizarea activității de prevenire și stingere a incendiilor; organizarea activității de apărare împotriva incendiilor; planificarea activității de prevenire și stingere a incendiilor.

Programa de curs și numărul de ore ( 136 ore) sunt realizate în conformitate cu Standardul Ocupațional și Programa Cadru și au fost aprobate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Cursul se organizează atât în Pitești cât și în alte localități cu condiția formării unei grupe de minim 12 persoane și este deschis celor cu studii medii și/sau superioare. Certificatul obținut are valabilitate permanentaă și este recunoscut la nivel național dar și în Uniunea Europeană.

Lector:

Dacă doriți să vă înscrieți sau mai multe informații despre curs, completați formularul următor:
sau ne puteți contacta: