Cursuri formare și recalificare profesională autorizate ANC / Online & Offline
Caută
Close this search box.

Radioprotecție medical (Asistenți / medici)

Cursul RADIOPROTECȚIE ÎN DOMENIUL MEDICAL este avizat de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) și se desfășoară în conformitate cu Normele CNCAN privind eliberarea permiselor de exercitare a activităților nucleare și desemnarea experților acreditați în protecție radiologică.

Grupul țintă îl reprezintă medici/asistenți medicali radiodiagnostic; medici/asistenți medicali radioterapie; ingineri service/fizicieni medicali în diagnostic; ingineri service/fizicieni medicali în radioterapie cu surse închise; ingineri service / fizicieni medicali în radioterapie acceleratori de particule.

Scopul și obiectivele cursului sunt de a dobândi cunoștințele necesare pentru obținerea/prelungirea permiselor de exercitare nivel 1 și 2, necesare desfășurării în siguranță a activităților ce implică utilizarea unor echipamente radiologice.

Competențele dobândite în urma absolvirii cursului sunt: să înteleagă natura și proprietățile radiațiilor ionizate; să cunoască principalele mărimi și unități dozimetrice; să poată face măsurători dozimetrice de supraveghere a zonei; să cunoască cerințele de bază de protecție și securitate radiologică; să înteleagă și să aplice principiile de bază ale radioprotecției; să se familiarizeze cu conceptele de asigurarea și controlul calității în radioterapie; să fie capabili să evalueze riscurile potențiale care decurg din utilizarea surselor de radiații în domeniile mai sus amintite.

Programa de curs are un număr de 32 de ore și este realizată în conformitate cu prevederile Normelor CNCAN.

Cursul se organizează atât în Pitești cât și în alte localități cu condiția formării unei grupe de minim 12 persoane și este deschis celor cu studii medii și/sau superioare. Certificatul obținut are o valabilitate de 5 ani și este necesar pentru obținerea/prelungirea permiselor de exercitare nivel 1 și 2.

Înscrierile se fac în limita locurilor disponibile la adresa de email cursuri@atva.ro sau telefonic la numerele de telefon 0248.215.605 sau 0731.029.655.

Lector:

Dacă doriți să vă înscrieți sau mai multe informații despre curs, completați formularul următor:
sau ne puteți contacta: