Cursuri formare și recalificare profesională autorizate ANC / Online & Offline
Caută
Close this search box.

Responsabil de mediu

Cursul de specializare RESPONSABIL DE MEDIU Cod COR – 325710 este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (fostul CNFPA) și se adresează tuturor organizațiilor care desfășoară activități în domeniile industrie, agricultură, comerț și servicii, cu impact asupra mediului. Pentru îndeplinirea cerinței din Legea deșeurilor 211/2011, art. 22, al. 3, acestea sunt obligate să asigure personal calificat căruia să îi atribuie responsabilități de mediu impuse de legislația în vigoare.

Scopul și obiectivele cursului sunt reprezentate de necesitatea formării unei persoane din rândul angajaților proprii în domeniul mediului care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege. Grupul țintă îl reprezintă responsabilii managementului cu atribuții și responsabilități în protecția mediului și gestionarea deșeurilor dintr-o organizație; directori; directori generali; conducători de compartimente.

Competențele dobândite în urma absolvirii cursului responsabil de mediu sunt: identificarea problemelor de mediu; monitorizarea factorilor de mediu; evaluarea conformării cu cerințele legale de mediu; efectuarea raportărilor de mediu (gestiune deșeuri, declarații către fondul de mediu, acte, avize de însoțire transport predare substanțe periculoase, bilanț de solvenți, gestiune ambalaje, gestiune substanțe toxice și periculoase, cerințe REACH); obținerea și ținerea sub control a documentațiilor specifice de mediu (avize, acorduri, autorizații, contracte, etc.) necesare funcționării activităților; realizarea de documentații de mediu.

Programa de curs este de 40 de ore și este realizată în conformitate cu Standardul Ocupațional.   **)

Nedesemnarea unei persoane cf. art. 22 alin. 3, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei!  

Cursul se organizează atât în Pitești cât și în alte localități cu condiția formării unei grupe de minim 12 persoane și este deschis celor cu studii medii și/sau superioare. Certificatul obținut are valabilitate permanentă și este recunoscut la nivel național dar și în Uniunea Europeană.

Relații la “SOLICITĂ OFERTĂ” sau la adresele de mail: training@atva.ro sau cursuri@atva.ro.

Lector:

Dacă doriți să vă înscrieți sau mai multe informații despre curs, completați formularul următor:
sau ne puteți contacta: