Cursuri formare și recalificare profesională autorizate ANC / Online & Offline
Caută
Close this search box.

Responsabil gestiunea deșeurilor

Cursul RESPONSABIL GESTIUNEA DEȘEURILOR se adresează tuturor organizațiilor care desfășoară activități în domeniile industrie, agricultură, comerț și servicii, cu impact asupra mediului. Pentru îndeplinirea cerinței din Legea deșeurilor 211/2011, art. 22, al. 3, acestea sunt obligate să asigure personal calificat căruia să îi atribuie responsabilități de mediu impuse de legislația în vigoare.

Scopul și obiectivele cursului sunt de a permite cursanților să atingă competențele legale potrivit cerinței art.22, alin. 3 si 4 din Legea 211/2011 cu privire la domeniul gestionării deșeurilor.

Grupul țintă este reprezentat de persoanele cu atribuții și responsabilități în protecția mediului ce nu se încadrează în cerințele de studii pentru participarea la cursul de specializare Responsabil de mediu.

Competențele dobândite în urma absolvirii cursului sunt: coordonarea activităților de gestionare a deșeurilor, respectiv identificarea și codificarea deșeurilor; gestionarea corectă a deșeurilor; întocmirea evidenței deșeurilor cf. HG 856/ 2002; raportare deșeuri; transport deșeuri (inclusiv deșeuri periculoase).

Cursul se desfășoară pe o perioadă de 3 zile la finalul cărora se va elibera certificatul de participare emis de ATVA.

**) Nedesemnarea unei persoane cf. art. 22 alin. 3, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei!

Cursul se organizează atât în Pitești cât și în alte localități cu condiția formării unei grupe de minim 12 de persoane și este deschis celor cu studii medii și/sau superioare.

Relații la “SOLICITĂ OFERTA” sau la adresele de mail: training@atva.ro sau cursuri@atva.ro.

 

Lector:

Dacă doriți să vă înscrieți sau mai multe informații despre curs, completați formularul următor:
sau ne puteți contacta: