Online & Offline / Cursuri formare și recalificare profesională autorizate ANC / Consultanță ISO

Servant pompier

Cursul de inițiere SERVANT POMPIER Cod COR – 541104 este avizat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (fostul CNFPA).

Servantul pompier face parte din personalul formațiilor de intervenție, salvare și prim ajutor, din cadrul serviciilor voluntare/private pentru situații de urgență. Conform Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Legii 481/2004 privind protecția civilă și OMAI 158/2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor private pentru situații de urgență, pentru încadrarea personalului de specialitate în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor este necesară obținerea unui certificat de competențe profesionale ce se poate elibera numai după absolvirea cursului de servant pompier.

Scopul și obiectivele cursului sunt de a permite cursanților să dobândească cunoștințe în scopul apărării vieții, avutului public și/sau a celui privat împotriva incendiilor și a altor calamități, în sectoarele de competență stabilite cu avizul inspectoratelor IGSU.

Grupul țintă îl reprezintă persoanele care ocupă postul de servant pompier într-o companie, oricare ar fi profilul acesteia pe piață, persoanele care doresc să se specializeze în domeniul servant pompier, indiferent de profesia de bază, persoanele care fac parte din personalul formațiilor de intervenție, salvare și prim ajutor, din cadrul serviciilor voluntare/private pentru situații de urgență, alte persoane cu atribuții și responsabilități pentru intervenție, salvare și prim ajutor.

Competențele dobândite în urma absolvirii cursului de servant pompier sunt: efectuarea activităților de pregătire pentru intervenție în situații de urgență; desfășurarea activităților premergătoare intervenției în situații de urgență; executarea intervenției în situații de urgență; întreținerea mijloacelor tehnice de intervenție din dotare.

Programa de curs și numărul de ore ( 160 ore) sunt realizate în conformitate cu Standardul Ocupațional și Programa Cadru și au fost aprobate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Cursul se organizează atât în Pitești cât și în alte localități cu condiția formării unei grupe de minim 12 persoane și este deschis celor cu studii medii și/sau superioare. Certificatul obținut are valabilitate permanentă și este recunoscut la nivel național dar și în Uniunea Europeană.

Lector:

Dacă doriți să vă înscrieți sau mai multe informații despre curs, completați formularul următor:
sau ne puteți contacta: