Cursuri formare și recalificare profesională autorizate ANC / Online & Offline
Caută
Close this search box.

Specialist SSM 80 ore

Cursul de specializare SPECIALIST ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ Cod COR – 325723 este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (fostul CNFPA) și se adresează persoanelor juridice din domeniul public sau privat care au obligația să aibă personal instruit în domeniul protecției muncii cât și celor interesați să se formeze și să se perfecționeze în acest domeniu. Toate firmele, cu peste 9 salariați sunt obligate să aibă în cadrul organizației cel puțin o persoană care a urmat un curs de 80 ore în domeniul securității și sănătății în muncă.

Scopul și obiectivele cursului sunt de a permite cursanților să dobândească cunoștințe necesare efectuării activităților de prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății în muncă în conformitate cu Legea securității și sănătății în muncă 319/2006, HG 1425/2006 și  HG 955/2010.

Grupul țintă îl reprezintă angajatorii și/sau persoanele desemnate cu atribuții specifice în domeniul SSM, persoanele care au absolvit cursurile unei instituții de învățământ superior și care doresc să se califice sau să-și perfecționeze cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă.

Competențele dobândite în urma absolvirii cursului sunt: organizarea activității de prevenire și protecție; promovarea unei culturi pozitive de sănătate și securitate; stabilirea semnalizărilor de securitate și sănătate; instruirea personalului pe probleme de securitate și sănătate în muncă; asigurarea echipamentelor individuale de protecție; prevenirea accidentelor de muncă și menținerea stării de sănătate a personalului; investigarea cauzelor producerii accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale; monitorizarea aspectelor de securitate și sănătate în muncă; coordonarea activităților de evacuare și intervenție în caz de necesitate.

Programa de curs are un număr de 80 de ore și este realizată în conformitate cu Standardul Ocupațional.

Cursul se organizează atât în Pitești cât și în alte localități cu condiția formării unei grupe de minim 12 persoane și este deschis celor cu studii medii și/sau superioare. Certificatul obținut are valabilitate permanentă și este recunoscut la nivel național dar și în Uniunea Europeană.

Lector:

Dacă doriți să vă înscrieți sau mai multe informații despre curs, completați formularul următor:
sau ne puteți contacta: