Cursuri formare și recalificare profesională autorizate ANC / Online & Offline
Caută
Close this search box.

Tehnician pentru sisteme de dedecție, supraveghere video și de monitorizare, control acces și comunicații

Cursul de specializare TEHNICIAN PENTRU SISTEME DE DETECȚIE, SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES Cod COR – 352130 este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (fostul CNFPA) și se adresează personalului tehnic din cadrul firmelor licențiate în domeniul sistemelor de securitate, cursul este obligatoriu, în vederea obținerii  avizului din partea poliției, dar și pentru elaborarea proiectelor sistemelor de alarmare.  Persoanele care au absolvit acest  curs pot să-și înființeze firme în domeniul instalării și întreținerii sistemelor de securitate.

Scopul și obiectivele cursului sunt de a oferi cunoștințele și pregătirea necesară conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003.

Grupul țintă îl reprezintă persoanele care se ocupă de instalarea diferitelor sisteme DSVCAM (detecție, supraveghere video, control acces și monitorizare) și de mentenanță curentă a acestora la sediul beneficiarului, precum și reparații, modificări, extinderi ale acestor sisteme.

Competențele dobândite în urma absolvirii cursului sunt: pregătirea lucrărilor de instalare a sistemelor de securitate; montarea tubulaturii pentru sistemele tehnice de securitate; realizarea cablajului necesar sistemelor tehnice de securitate; instalarea sistemelor tehnice de detecție, efracție și control al accesului; instalarea sistemelor de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu; instalarea sistemelor tehnice de televiziune cu circuit închis (TVCI); instalarea sistemelor tehnice de monitorizare; punerea în funcțiune a echipamentelor și sistemelor tehnice de detecție, efracție și control acces; punerea în funcțiune a sistemelor de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu; punerea în funcțiune a echipamentelor și sistemelor tehnice de televiziune cu circuit închis TVCI; punerea în funcțiune a echipamentelor și sistemelor tehnice de monitorizare; asigurarea mentenanței și service-ului pentru sistemele de detecție; asigurarea mentenanței și service-ului pentru sistemele de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu; asigurarea mentenanței și service-ului pentru sistemele de televiziune cu circuit închis (TVCI); asigurarea mentenanței și service-ului pentru sistemele de monitorizare.

Programa de curs are un număr de 120 de ore și este realizată în conformitate cu Standardul Ocupațional.

Cursul se organizează atât în Pitești cât și în alte localități cu condiția formării unei grupe de minim 12 persoane și este deschis celor cu studii medii și/sau superioare. Certificatul obținut are valabilitate permanentă și este recunoscut la nivel național dar și în Uniunea Europeană.

 

Lector:

Dacă doriți să vă înscrieți sau mai multe informații despre curs, completați formularul următor:
sau ne puteți contacta: