Cursuri formare și recalificare profesională autorizate ANC / Online & Offline
Caută
Close this search box.

Tehnician pentru sisteme și instalații de limitare și stingere a incendiilor

Cursul de perfecționare TEHNICIAN PENTRU SISTEME ȘI INSTALAȚII DE LIMITARE ȘI STINGERE A INCENDIILOR Cod COR – 742106 este avizat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (fostul CNFPA).

Ocupația tehnician pentru sisteme și instalații de limitare și stingere a incendiilor este solicitată pe piața muncii, în vederea asigurării unei calități corespunzătoare a lucrărilor de instalare și mentenanță a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu personal calificat și care deține competența necesară în acest sens. Totodată, ocupația este necesară în vederea atestării operatorilor economici care efectuează lucrări de instalare și mentenanță a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor.

Scopul și obiectivele cursului sunt de a permite cursanților să dobândească cunoștințe în scopul efectuării lucrărilor de instalare, punere în funcțiune, mentenanță și service a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră în conformitate cu Legea 307/2006 și Ordinul 87/2010.

Grupul țintă îl reprezintă persoanele care se ocupă de organizare, instalare, punere în funcțiune, verificări curente și mentenanță la sistemele și instalațiile de limitare și stingere a incendiilor.

Competențele dobândite în urma absolvirii cursului sunt: organizarea activității de instalare a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor; instalarea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor; punerea în funcțiune a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor; efectuarea verificării curente de stare a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor; asigurarea mentenanței sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor.

Programa de curs și numărul de ore ( 60 ore) sunt realizate în conformitate cu Standardul Ocupațional și Programa Cadru și au fost aprobate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Cursul se organizează atât în Pitești cât și în alte localități cu condiția formării unei grupe de minim 12 persoane și este deschis celor cu studii medii și/sau superioare. Certificatul obținut are valabilitate permanentă și este recunoscut la nivel național dar și în Uniunea Europeană.

 

Lector:

Dacă doriți să vă înscrieți sau mai multe informații despre curs, completați formularul următor:
sau ne puteți contacta: